Over Michal

Als ondernemer wil je bezig zijn met de groei van je bedrijf. Je medewerkersteam speelt daarin een belangrijke rol. Wat jij nodig hebt is een medewerkers TopTeam. En daar wil ik je graag bij helpen om dit te realiseren.

Wie ben ik?

Mijn naam is Michal van Dantzig. Ik ben de oprichter van WinWinWerkt. De missie van WinWinWerkt is ‘bloeiende werkrelaties zodat Win (medewerker) Win (organisatie) Werkt’. Het team van WinWinWerkt, waar ikzelf onderdeel van uit maak, helpt organisaties in het midden en kleinbedrijf bij het realiseren van hun medewerkers TopTeam. Lees meer… werkgevers dienstverlening.

Als ondernemer voel ik mij verwant met andere ondernemers. Het is dan ook een bewuste keuze om de groep MKB-werkgevers te willen helpen met mijn expertise en passie. In het verlengde hiervan ligt mijn bestuursfunctie bij MKB-Amsterdam. Vanuit deze bestuursfunctie wil ik bijdragen aan succesvol ondernemerschap voor het MKB. Binnen het bestuur deel ik  mijn expertise van de arbeidsmarkt.

Op deze website blog en vlog ik over onderwerpen die voor jou als MKB-werkgever interessant zijn. Onderwerpen die je helpen om jouw medewerkers TopTeam te realiseren en met veel plezier werkgever te zijn.

Wil je mij uitnodigen voor Linkedin? Ik ontvang graag je uitnodiging.

WinWinWerkt.nl WerkWeb.net MKB-Amsterdam.nl

Talent en bedrijfscultuur als succesfactor

Ieder mens beschikt over een combinatie van talenten. Ik geloof dat als mensen hun talenten benutten bij de uitoefening van hun functie, dat zij betrokken medewerkers zijn die optimaal presteren. Ook geloof ik dat als mensen niet goed passen in de bedrijfscultuur, ook als zij de juiste kwalificaties hebben en op zich prima werknemers zijn, dat zij veel minder goed functioneren.

Behalve dat ik dit om mij heen vaak heb zien gebeuren heb ik het ook zelf twee keer ervaren. De eerste keer aan het begin van mijn loopbaan. De tweede keer in mijn laatste functie als werknemer na 16 jaar een succesvol dienstverband. Ben je geïnteresseerd dan kan je aan het einde van deze pagina mijn voorbeelden uit eigen ervaring lezen.

Wat ik met beide voorbeelden duidelijk wil maken is, dat het belangrijk is dat er een wederzijds goede match is tussen organisatie en werknemer. En dat talent en bedrijfscultuur hier een belangrijke rol inspeelt. Het is geen waardeoordeel van goed of slecht over de werknemer of over de organisatie. Een medewerker kan een uitstekend functionerende medewerker zijn in de ene functie en slecht functioneren in een andere functie of organisatie.

Gratis e-book ‘Succesvol werven van TopMedewerkers’

De eerste stap naar jouw medewerkers TopTeam kan je direct zetten door mijn gratis e-book ‘Succesvol werven van TopMedewerkers’ te downloaden. De tweede stap is dat je het ook echt gaat lezen. In dit e-book lees je adviezen hoe je een succesvol werving en selectieproces doet zodat jij TopMedewerkers binnenhaalt op elke vacature. Zo realiseer jij jouw medewerkers TopTeam!

Vul je naam en e-mailadres in. Je ontvangt het gratis e-book dan direct in je mail.

Op jouw succes en het realiseren van jouw medewerkers TopTeam!

Michal van Dantzig

Voorbeelden uit eigen ervaring.

Het eerste voorbeeld is aan het begin van mijn loopbaan. Het betrof mijn 2e baan, vakantiebanen en stage niet meegerekend. Een uitgebreide sollicitatieprocedure, inclusief een assessment, hadden mij mijn droombaan gebracht Assistent Inkoper Sieraden. Een droombaan omdat het mij de gelegenheid gaf iets met mijn opleiding Vakschool Schoonhoven te doen en omdat ik veel kon reizen. In deze functie was mij beloofd afwisseling, zelfstandige uitoefening van mijn taken en eigen verantwoordelijkheid. Het pakte anders uit. De functie was nieuw en kort na mijn start werd de inkoper, wiens assistent ik zou zijn, langdurend overspannen. Ik kreeg andere werkzaamheden toebedeeld dan de werkzaamheden waarvoor ik was geselecteerd. Werkzaamheden die niet aansloten op mijn talent en dus op mijn betrokkenheid en functioneren. Een andere reden was de bedrijfscultuur. Het bedrijf bestond voor het merendeel uit laaggeschoold productiepersoneel. Initiatief en zelfstandigheid werd niet op prijs gesteld. Dit was het tegenovergestelde van een bedrijfscultuur waarin ik tot mijn recht kom. In goede harmonie zijn de organisatie en ikzelf uit elkaar gaan. Mijn conclusie is dat dit voor zowel werknemer als werkgever teleurstellend is. Beiden hebben veel geïnvesteerd.

De tweede ervaring was aan het eind van mijn loopbaan als werknemer, voorafgaand aan het ondernemerschap. 16 jaar ben ik een bijzonder gelukkige en goed presterende medewerker geweest in deze organisatie. Veel waardering en verantwoordelijkheid kreeg ik van mijn directeur. Mijn betrokkenheid bij het bedrijf en mijn functie was heel sterk. Een wisseling van de directie veranderde dat volledig. Werkzaamheden waar ik veel plezier in had en mijn talent volop gebruikte, werden bij mij weggehaald. Initiatief en de ruimte om invulling te geven aan mijn taken en verantwoordelijkheden was niet meer mogelijk. Het ontnam mij mijn betrokkenheid en brandde mij na 1,5 jaar ‘tegen beter weten in volhouden’ volledig af. Het heeft mij tijdelijk mijn gezondheid gekost en de werkgever veel geld en een organisatorisch probleem.

Voorkom tijd en geldverspilling en bespaar jezelf ergernis!

Wil je als werkgever uit de hier geschetste voorbeelden wegblijven? Start dan met succesvol werven en selecteren van TopMedewerkers en het realiseren van jouw medewerkers TopTeam.

Vul je naam en e-mailadres in. Je ontvangt het gratis e-book dan direct in je mail.