Geen cent teveel hoor ‘besparen op loonkosten’

De reclame van Zeeuws meisje was een hit in de jaren 70/80. Veel is veranderd sindsdien. Maar sommige dingen veranderen niet. Teveel betalen willen wij Nederlanders niet. Dat zit diep verankerd in onze volksaard. En voor ondernemers geldt dit des te meer.

6 tips besparen loonkosten

Dit zijn de 6 tips om te besparen op loonkosten!

Tip 1 en 2 zijn behoorlijk ingewikkeld. Met het technische ‘ingewikkelde’ verhaal gaan wij je niet lastigvallen. Daarvoor kan je op de website van WinWinWerkt het ABU factsheet subsidies loonkosten mei 2017 downloaden en dit aan je boekhouder overhandigen.

Met tip 3, 4, 5 en 6 helpen wij je met ‘geen cent teveel te betalen’.

Tip 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Lage-inkomensvoordeel (LIV) is een subsidie op lage lonen. Dit is om arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Het LIV is voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een gemiddeld uurloon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon. Voor deze werknemers kan je een tegemoetkoming krijgen. Lees meer… Rijksoverheid Lage-inkomensvoordeel.

Tip 2. Loonkostenvoordelen (LKV)

De loonkostenvoordelen geldt voor een aantal specifieke groepen op de arbeidsmarkt. Het is gekoppeld aan de situatie van uitkering (UWV) naar werk. Een doelgroepverklaring is een vereiste. Dit kan worden aangevraagd bij het UWV. Doe dit uiterlijk binnen 3 maanden na aanvang van de dienstbetrekking!

  • Oudere werknemers (56+) en arbeidsgehandicapte werknemers (WAO/WIA). Op jaarbasis bedraagt het voordeel maximaal € 6000 gedurende maximaal 3 jaar. Dit is op basis van fulltime, parttime naar rato. Bijkomend voordeel bij de arbeidsgehandicapten is dat je voor deze groep een No-Riskpolis krijgt.
  • Doelgroep banenafspraak. Op jaarbasis bedraagt het voordeel maximaal € 2000. Ook voor deze groep geldt een No Risk Polis.

Lees meer… UWV regelingen.

Tip 3. Participatiewet ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’

Vanuit gemeenten zijn er subsidieregelingen om de kansen voor deze uitkeringsgerechtigden op werk te vergroten. De regeling en voorwaarden en de hoogte van de subsidie verschilt per gemeente. Een proefplaatsing (zonder loonbetaling) van 1 of 2 maanden, om te beoordelen of de werknemer goed past, is mogelijk. Om in aanmerking te komen voor de subsidie geldt over het algemeen minimaal een half jaar contract. Sommige gemeenten bieden ook een No Risk Polis.

Tip 4. Scholieren en studenten als vakantiekracht

Vakantiekrachten zijn jong en dat betekent minimum jeugd(cao)lonen. Het wegvallen van recht op vakantiedagen maakt ze nog voordeliger. Je betaalt alleen de gewerkte uren. Wij helpen je graag met gemotiveerde scholieren en studenten als vakantiekracht. Lees meer… Wie doet jouw werk als je straks met vakantie bent?

Tip 5. Gepensioneerde uitzendkrachten

Gepensioneerden zijn om meerdere redenen een besparing. Ze zijn voordelig vanwege lagere sociale lasten. De echte besparing zit in het hoge rendement en de flexibele inzetbaarheid. Lees meer… Uitzendbureau 65+ gepensioneerden.

Tip 6. Veel waarde voor je geld met TopMedewerkers

Minder geld uitgeven is vaak verkeerde zuinigheid die uiteindelijk veel meer geld kost. De overheid maakt zich er schuldig aan. Maar ook in het bedrijfsleven gebeurt het vaak. Een verkeerde bezuiniging is…

‘bezuinigen op een zorgvuldige werving en selectieprocedure’

Maximaal rendement haal je door TopMedewerkers binnen te halen in je team. Hoe je dat doet, kan je lezen in het gratis e-book ‘Succesvol werven van TopMedewerkers’. Je kan het downloaden vanaf deze website.

Heel veel plezier en succes met deze bespaartips.

, , , , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie